Buďte manažérom svojich financií a plánujte do budúcnosti

Inteligentný manažér vašich financií

Finappie sa stane vaším osobným finančným asistentom, ktorý vám prinesie kompletný a pravidelne aktualizovaný prehľad o stave vašich peňazí. Bude analyzovať vaše príjmy a výdavky, a naučí vás lepšie spravovať všetky svoje financie. Stane sa pomocníkom, bez ktorého sa už nebudete chcieť pohnúť ani na krok.

Finappie chart balance

Automatický plánovač rozpočtu do budúcnosti

Chcete vedieť predpovedať budúcnosť svojich financií? Zistiť, koľko bude trvať, než našetríte na dovolenku? Finappie je nástroj, ktorý vám na základe analýzy vašich príjmov a výdavkov poskytne vždy predpoveď aj na budúce obdobie. Ako súkromná osoba sa budete vedieť lepšie zariadiť vo svojom každodennom fungovaní a ako firma dokážete efektívnejšie optimalizovať svoje náklady, čím dosiahnete potenciálne vyšší zisk. Plánovať svoju budúcnosť je dôležitý krok.

Finappie expense tags

Osobný edukačný asistent

Finappie vás naučí lepšie porozumieť svojím financiám a ich fungovaniu. Vďaka ich chápaniu sa naučíte lepšie hospodáriť so svojím rozpočtom a predchádzať finančným ťažkostiam.

Finappie income and expense

Making your finances a piece of cake

Nový účet